Om klubben

Klubben består av ca 400 engagerade och kunniga medlemmar som alla har det gemensamt att de är intresserade av fåglar och natur. Bli en av oss du med!

Vår verksamhet

Varbergs Ornitologiska Förening är en ideell förening till för fågelintresserade i alla åldrar. Vi arbetar för att stimulera fågelintresset genom utflykter, studiecirklar och föredrag och engagerar oss i fågelskyddsfrågor. Vi samarbetar med Naturum Getterön, Studiefrämjandet och övriga ornitologiska föreningar i Halland.

Vi gör utflykter i hela Varbergs kommun och ibland längre än så. I vårt klubbhus på Getterön kan vi erbjuda bästa skådarboendet med unikt läge och Getteröns naturreservat utanför fönstren. Läs mer om hur du kan boka under ”VOF-huset”.

Fågelskydd och naturvårdsarbete

Fågelskydd är en viktig uppgift för vår förening sedan vi bildades. Då var det för att stoppa utbyggnad av flygfältet över de fågelrika markerna på Getterön och få stopp på verksamheten vid soptippen som gränsade till naturreservatet. Idag jobbar vi med skydd av fåglar genom rovfågelprojekt och riktade inventeringar av berguv och tjäderförekomst i vår kommun. Detta för att bidra till skydd av fåglar och deras livsmiljöer.

Vi försöker också öka möjligheterna för fiskgjusen i vår kommun genom att renovera bon som har övergetts. VOF är också remissinstans i naturvårdsfrågor inom Varbergs kommun och regionalt så jobbar vi tillsammans med Falkenbergs och Halmstads ornitologiska föreningar under paraplyorganisation Hallands Ornitologiska Förening.

Är du intresserad av att
bli medlem?

Som medlem i VOF får du en mängd förmåner samt tillgång till engagerade och kunniga medlemmar inom fågelskådning.

Vår styrelse

Ordförande

Per Ola Svensson

Vice ordförande

Bo Nielsen

Sekreterare

Ulf Elmqvist

Kassör

Stefan Tengberg

Medlemsansvarig

Ulf Tylestrand

Bokningsansvarig

Christer Persmark

Getteröns fågelstation

Bo Nielsen

Ledamot

Kerstin Gabre

Ledamot

Christer Persmark

Ledamot

Eva Sjöwall

Ledamot

Sture Nyberg

Naturvård

Bo Nielsen

Reino Andersson

Anders Ericsson

Gert Andersson

Kjell Andersson

Knut Aurell

VOF-huset

Kerstin Gabre

Christer Persmark

Redaktion Fåglar i Halland

Bo Nielsen

Program

P-O Svensson

Ingrid Alm

Simon Lindqvist

Valberedning

Mikael Nord

Anders Ericsson