Om vår verksamhet

Vår historia

Varbergs Ornitologiska förening bildas 1974 sprungen ur verksamheten vid Getteröns Fågelstation där verksamhet bedrivits sedan 1950-talet.

Hoten mot Getteröns fågelliv var påtagliga och hos de som kämpade för att bevara Getteröns fågelområde växte insikten att en förening bättre kunde bilda opinion än fågelstationen där man inte kunde bli medlem.

Förutom att arbeta för skyddet av Getteröns fåglar startades också verksamhet med utflykter och föreläsningar. Ringmärkning var ursprungligen en del av Norra Hallands Naturskyddsförening även om man hade en egen styrelse sedan 1961.

När Varbergs ornitologiska förening bildades gick verksamheten över till den nybildade föreningen och är fortsatt en viktig verksamhet för oss.

Verksamhetsberättelse 2022

Här kan du läsa vår senaste verksamhetsberättelse för föregående år.

Resultatrapport 2022

Här kan du läsa hur resultatet blev under verksamhetsåret 2022.

Tidsskrifter

Varje år tas en ny tidskrift fram om Fåglar i Halland. En 64-sidig skrift som du får som medlem.

Verksamhetsplan 2023

Här kan du läsa vår senaste verksamhetsplan för innevarande år.

Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar.

Länkar till andra intressanta fågelverksamheter​

Sponsorer

Varbergs Sparbank

Vi är mycket tacksamma för den sponsring som Varbergs sparbank bidrar till för vår verksamhet. Huvudsakligen går sponsringen till Getteröns fågelstations verksamhet och bidrar till att vi kan ha en kontinuerlig verksamhet med ringmärkning och fågelstudier.

Sparbanksstiftelsen Varberg

Tack Sparbanksstiftelsen!
Renoveringen av VOF-huset har kunnat genomföras genom att vår förening fick ett mycket generöst bidrag av Sparbanksstiftelsen, Varberg.

Studiefrämjandet

Föreläsningar och kulturprogram sker i samarbete med Studiefrämjandet.