Fågelstationen

Verksamhet

Allmän ringmärkning av småfåglar sker huvudsakligen vid Getterön i området kring naturum Getterön på hösten under perioden augusti till oktober. Utöver den ringmärkningen sker även en del projekt där rovfågelprojektet med ringmärkning av boungar av ugglor och rovfåglar är det största.

En viktig del av verksamheten är den publika delen. Vi har vanligen tre arrangemang i samarbete med naturum Getterön då alla är välkomna att komma och se på ringmärkning i augusti, september och oktober. Datum finns på naturum Getteröns programsida.

Utöver det så är mindre grupper välkomna i mån av tid och möjlighet under den aktiva perioden. Större grupper tas emot efter överenskommelse med ansvarig för verksamheten, se kontaktinfo under ”Styrelse”.
Intresserade är välkomna att delta i verksamheten efter kontakt med ansvarig.

Under höstsäsongen har vi regelbundna uppdateringar på vår Facebook sida där det går att följa ringmärkningen. Vi redovisar antalet ringmärkta fåglar varje dag då ringmärkning skett.

Historia

Ringmärkningen vid fågelstationen startade lite trevande 1958 för att från 1959 och framåt ske i större skala. Så småningom blev VOF huvudman för Getteröns fågelstation. Stationen drivs idag med hjälp av en sponsor (Varbergs Sparbank).

Data från märkningen

Till idag har över 270 000 fåglar ringmärkts och över 3 500 återfynd har gjorts. Utöver dessa finns över 280 kontroller av fåglar märkta på andra platser.
Länk till en sida vid ringmärkningscentralen som visar Getteröns återfynd, titta gärna!