Fågeltornskampen Galtabäck och Båtafjordens fågeltorn

När

maj 6, 2023    
05:00 - 13:00

Fågeltornskampen går i korthet ut på att under den lördag som infaller mellan 3 och 9 maj bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses.

Evenemanget är en tävling mellan de svenska fågeltornen samt en landskamp mellan Sverige, Finland och Danmark.
Vi försöker få ihop två lag om minst 3 deltagare som skådar från kl 05-13 Tävlingen startar klockan 05.00 på lördagen och avslutas klockan 13.00.

Laget ska bestå av 3–8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Regelverket säger att minst två måste höra, eller se arten, för att den ska få räknas (tidigare gällde att alla i laget var tvungna att se arten). Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.

Anmäl dig till Simon eller Per Ola. För dig som inte kan vara med hela tiden så är det öppet hus för att komma ut och hjälpa våra lag att hålla den västsvenska fanan högt.

Kontakt: Simon Lindqvist 070-975 74 10, Per Ola Svensson 070-638 63 5