Torsdag 20 april kl 16.30– Sik strandängar

När

april 20, 2023    
16:30

Naturreservatet Sik utgörs av flacka betade strandängar och ett stort havsområde. Grunda bottnar erbjuder viktig föda och utgör grunden till ett rikt fågelliv tillsammans med fina häckningsmöjligheter på strandängarna. Tillsammans med Lars-Åke Flodin som har jobbat med reservatets tillblivelse ser vi vad som finns att beskåda i mitten på april.

Samling vid stora parkeringen, Hållplats Sik, ca 1 km söder om nerfarten till Björkäng utmed Kustvägen.

Kontakt Lars-Åke Flodin 076-848 59 67