HEM
HEM Program VOF-info Fågelstationen VOF-huset Tärnorna Gärdsmygarna Fågellokaler Länkar Dagens obsar i Halland
 
Välkommen till Varbergs Ornitologiska Förening  Sponsor  

                         
Föreläsningar och kulturprogram sker i samarbete med Studiefrämjandet
   
Varbergs Ornitologiska Förening
är till för fågelintresserade i alla åldrar. Vi arbetar för att stimulera fågelintresset genom utflykter, studiecirklar och föredrag. Vi samarbetar med naturum Getterön och Studiefrämjandet.

Fågelskydd är en viktig uppgift. VOF är en remissinstans i naturvårdsfrågor inom Varbergs kommun. Vi ställer oss bakom Sveriges Ornitologiska Förenings vindkraftspolicy.

Vi erbjuder bästa skådarboendet med unikt läge och Getteröns naturreservat utanför fönstren. Läs under ”VOF-huset”.

Tärnorna är nätverket
där alla skådande kvinnor är välkomna.

Gärdsmygarna, de unga skådarna, välkomnar
alla barn och ungdomar att följa med ut i naturen och spana in fåglar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GETTERÖNS FÅGELSTATION
drivs ideellt och med Varbergs Sparbank som sponsor. Verksamheten inkluderar ringmärkning, forskning och holkprojekt.

Om du hittar en död fågel som är ringmärkt, meddela
Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Se Naturhistoriska riksmuseets hemsida, Miljöforskning och –övervakning, www.nrm.se.

Har du frågor om skadade fåglar?
Kontakta Fågelcentralen 073-310 57 73

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

VOFs T-shirt finns att köpa
Färg: VIT med VOFs logga
Finns i olika storlekar
Pris: 89:- + ev. porto
Beställ via mail till bokning@vof.nu
 PROGRAM OCH AKTIVITETER  2022
Söndag 2 oktober kl 10.00 – Sträckande rovfåglar
Höstflyttningen söder ut är i full gång. Tillsammans med Kjell Andersson ger vi oss ut i markerna och hoppas på att få se röd glada, ormvråk, fjällvråk, havsörn, blå kärrhök, duvhök och gamla sparvhökar. Vi väljer plats efter väder och vind. Medtag lämpliga och varma kläder, fika och kikare.
Samling på naturum Getteröns parkering.
Kontakt: Kjell Andersson 076-677 86 82

Söndag 16 oktober kl. 8.00-10.00 - Ringmärkningsvisning på Getteröns fågelstation
Samling på fågelstation strax söder om naturum
Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss svaren. Under dagen får vi följa ringmärkarnas spännande arbete i reservatet. Ingen föranmälan. Drop-in.
Ringmärkningen är väderberoende och vid regn är visningen inställd.
Naturum Getterön och Getteröns fågelstation.

 

Varbergs Ornitologiska Förening