HEM
HEM Blogg Program VOF-info Fågelstationen VOF-huset Tärnorna Gärdsmygarna Fågellokaler Länkar Dagens obsar i Halland
 
Välkommen till Varbergs Ornitologiska Förening  Sponsor  

                         
Föreläsningar och kulturprogram sker i samarbete med Studiefrämjandet
   
Varbergs Ornitologiska Förening
är till för fågelintresserade i alla åldrar. Vi arbetar för att stimulera fågelintresset genom utflykter, studiecirklar och föredrag. Vi samarbetar med naturum Getterön och Studiefrämjandet.

Fågelskydd är en viktig uppgift. VOF är en remissinstans i naturvårdsfrågor inom Varbergs kommun. Vi ställer oss bakom Sveriges Ornitologiska Förenings vindkraftspolicy.

Vi erbjuder bästa skådarboendet med unikt läge och Getteröns naturreservat utanför fönstren. Läs under ”VOF-huset”.

Tärnorna – när du vill skåda i ett avspänt sällskap!
Alla kvinnor är varmt välkommen till nätverket!

Gärdsmygarna, de unga skådarna, välkomnar
alla barn och ungdomar att följa med ut i naturen och spana in fåglar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GETTERÖNS FÅGELSTATION
drivs ideellt och med Varbergs Sparbank som sponsor. Verksamheten inkluderar ringmärkning, forskning och holkprojekt.

Om du hittar en död fågel som är ringmärkt, meddela
Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Se Naturhistoriska riksmuseets hemsida, Miljöforskning och –övervakning, www.nrm.se.

Har du frågor om skadade fåglar?
Kontakta Fågelcentralen 0303-165 01

 

 

VOFs nya T-shirt finns nu att köpa
Färg: VIT med VOFs logga
Finns i olika storlekar
Pris: 89:- + ev. porto
Beställ via mail till bokning@vof.nu
 PROGRAM OCH AKTIVITETER  2017
Söndag 19 november 09:00 - Veselången
Utmed Viskan mellan Halland och Västergötland breder Veselångens flacka mader ut sig. Här är fågellivet rikt med både sträckande och rastande fåglar. Höst och vinter dominerar gässen och sångsvanarna men det är också goda chanser att få se örn. Samling vid naturum Getteröns parkering vid Getterövägen. Medtag fika.
Kontakt Kjell Andersson 076-677 86 82

Onsdag 22 november 17.00 – 18.30 Föreläsning på naturum Getterön
Havets natur i Varbergs kommun.

Följ med under havsytan? Bo Gustafsson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Halland, berättar om naturen på bottnarna utanför Varbergs kust. I samarbete med Naturskyddsföreningen, naturum Getterön och Studiefrämjandet.
Kontakt Anders Olsson 0730-29 43 39

Onsdag 6 december 18.00 - Föreläsning på naturum Getterön
Pippi på pråliga pippi - Om fåglars färger och färgsignaler
Staffan Andersson är evolutionsbiolog och beteendeekolog vid Göteborgs Universitet, och studerar färg och färgkommunikation hos fåglar. Med exempel från sin egen och andras forskning ger han en introduktion till fåglarnas rika färgvärld, med bland annat ultraviolett färgseende, och de strukturer och pigment som ger upphov till fjäderdräkter av alla regnbågens färger. Den egna forskningen handlar främst om variation och evolution av praktdräkter och hos en grupp Afrikanska vävarefåglar, så det blir en hel del bilder och skrönor från resor och fältarbete kors och tvärs i Afrika.
Kafféet håller öppet under en timma innan föreläsningen.
I samarbete med naturum Getterön.

Utställningstips på naturum Getterön, fr o m 8 december
Nattens tysta vingslag En fotoutställning om ugglor av Per Leijonström. Vår natur gör oss, som noga betraktar den, ständigt häpen. Nya upptäckter ger nya gåtor och ännu mer förundran. Per Leijström är naturfotograf och som sådan speglar han sina naturupplevelser i olika bildprojekt. ”Nattens tysta vingslag” handlar om de 10-tal ugglearter som finns i vår svenska natur.
Utställningen pågår fram t o m 28 februari 2018. Fri entré.

 

 Blogg

Inför årsmötet 12 mars 2017

Nu finns verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansräkning och verksamhetsplan på fliken VOF-info.Årsmöte 12 mars 2017
Välkomna till VOF:s årsmöte den 12 mars 2017 klockan 14-16 i VOF-huset. Årsmötet startar 14.00 med årsmötesförhandlingar, ca 14:50 serveras kaffe/te och macka. Cirka 15:20 visar Jonathan Stenvall bilder från Råstasjön.

Föredrag av Donald Blomqvist
Den 11 januari höll Donald Blomqvist ett mycket intressant föredrag på naturum Getterön om sin forskning med titeln Gåtor och genvägar på strandängen i naturum Getterön. Donald tog upp ett urval av resultat från sina studier av strandängarnas vadare. Vi fick höra om tofsvipans partnerval med lite inblick över framtida forskning Donald arbetar med om varför vissa tofsvipehannar har flera honor – eller egentligen varför vissa honor väljer en redan upptagen hanne. Den sydliga kärrsnäppans situation belystes också och tyvärr är det en art där vi ser tydliga inavelseffekter vilket gör att minskningen hos kärrsnäpporna i Sverige knappast kommer att kunna vändas. Vi hoppas dock att det inte är försent för ett antal andra vadare.

Söndag 18/9, kl 8-16, är det åter dags för Folk och Fåglar, på naturrum Getterön
Evenemanget Folk och fåglar anordnas tillsammans med naturum Getterön, Studiefrämjandet Halland och Getteröns fågelstation/VOF. Årets program bjuder på spännande föreläsningar och utställare, men ger också smakprov på fiskgjusen ”the movie”, fågelguidning, ringmärkningsguidning, fågelholksbygge, fågelbingo och mycket annat kul, se vidare http://www.folkochfåglar.se/ Passa exempelvis på och träffa författarna, Gunnar Pettersson, Reino Andersson och Lars-Åke Flodin, som innan sommaren gav ut boken Fåglarnas Getterön. Boken ger läsaren en trevlig inblick till historiken kring Getteröns naturreservat från 1400-talet fram till idag. Läsaren får också en överblick över områdets vegetation, näringstillgång, restaurering samt häckfåglar samt tar upp flyttande och rastande fåglar som passerar Getterön.

Boksläpp på naturum Getterön 1 juni
Fåglarnas Getterön där historien om Getteröns fågelliv presenteras kommer den 1 juni. Författarna Gunnar Pettersson, Reino Andersson och Lars-Åke Flodin bjuder in till bokpresentation onsdag 1 juni kl. 16-17. I samband med presentationen säljs boken till reducerat introduktionspris. Missa inte detta! Mer info kan hittas på http://getteron.com/wp-content/uploads/2016/05/getterons_faglar-724x1024.jpg

Varbergs Ornitologiska Förening