HEM
HEM Program VOF-info Fågelstationen VOF-huset Tärnorna Gärdsmygarna Fågellokaler Länkar Dagens obsar i Halland
 
  VOF:s program 2019 Föreläsningar och kulturprogram sker i samarbete med Studiefrämjandet  
 
Aktivitet: Ledare:
Söndag 24 november 8:30 - Novembers ljuspunkter

I slutet av november har de flesta flyttfåglarna lämnat oss och kvar är de fåglar som tänker övervintra i Halland. Vi besöker några inlandslokaler för att se övervintrande rovfåglar, gäss och kanske en varfågel.
Samling på COOP Breareds stora parkerings södra del för samåkning.
Kontakt: Per Ola Svensson 070-638 63 50

Söndagen den 15 december – Bua/Båtafjorden med Jimmy Stigh

Idag besöker vi Biskopshagens naturreservat tillsammans med Jimmy Stigh som känner området väl. Från höjden har vi fin utsikt över havet och Ringhals kylvattenutsläpp där det samlas övervintrande änder och doppingar. Med lite tur kan vi också få se skärsnäppor.
Vi träffas klockan 09:30 vid parkering vid Biskopshagens naturreservat eller klockan 09.00 för samåkning från Getteröns naturums parkering.
Medtag fika.

Varbergs Ornitologiska Förening | info@vof.nu