HEM
HEM Program VOF-info Fågelstationen VOF-huset Tärnorna Gärdsmygarna Fågellokaler Länkar Dagens obsar i Halland
 
  VOF:s program 2022 Föreläsningar och kulturprogram sker i samarbete med Studiefrämjandet  
 
Aktivitet: Ledare:
Söndag 2 oktober kl 10.00 – Sträckande rovfåglar

Höstflyttningen söder ut är i full gång. Tillsammans med Kjell Andersson ger vi oss ut i markerna och hoppas på att få se röd glada, ormvråk, fjällvråk, havsörn, blå kärrhök, duvhök och gamla sparvhökar. Vi väljer plats efter väder och vind. Medtag lämpliga och varma kläder, fika och kikare.
Samling på naturum Getteröns parkering.
Kontakt: Kjell Andersson 076-677 86 82

Söndag 16 oktober kl. 8.00-10.00 - Ringmärkningsvisning på Getteröns fågelstation

Samling på fågelstation strax söder om naturum
Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss svaren. Under dagen får vi följa ringmärkarnas spännande arbete i reservatet. Ingen föranmälan. Drop-in.
Ringmärkningen är väderberoende och vid regn är visningen inställd.
Naturum Getterön och Getteröns fågelstation.

Varbergs Ornitologiska Förening | info@vof.nu