HEM
HEM Program VOF-info Fågelstationen VOF-huset Tärnorna Gärdsmygarna Fågellokaler Länkar Dagens obsar i Halland
 
  VOF:s program 2022 Föreläsningar och kulturprogram sker i samarbete med Studiefrämjandet  
 
Aktivitet: Ledare:
Söndag 31 juli 16.00 – Sommarkväll med rastande vadare

Först ut bland våra sydsträckande flyttfåglar är vadarna och så här i juli har de gamla fåglarna ofta kvar full sommardräkt. Artsammansättningen är god och vi väljer en kvällsutflykt för bästa medljuset. Vi träffas vid naturum Getteröns parkering för samåkning och vi väljer plats efter var vi tror den bästa vadartillgången är. Ta med fika och kläder efter väder.
Kontaktperson: Reino Andersson 076-631 89 12

Söndag 14 augusti mellan kl 08.00 – 12.00 - Vem väntar i viken? Drop-in-exkursion i Galtabäck

Västerhavets stränder och grunda vikar är viktiga födosöksområden för flyttande vadare. På sin resa från nordliga häckplatser till sydliga övervintringsplatser rastar de längs den halländska kusten. Kom till Galtabäcks fågeltorn för att se vem som vadar i viken. Förutom vadare så är det goda chanser att se pilgrimsfalk, brun kärrhök och rastande änder.
Varbergs Ornitologiska Förening är på plats mellan klockan 08.00 - 12.00 och berättar om fåglarna vi ser.
Välkomna!
Plats: Galtabäcks fågeltorn, Varbergs kommun Kontakt: 070-638 63 50, Per Ola Svensson

Söndag 21 augusti kl. 8.00-10.00 – Ringmärkningsvisning på Getteröns fågelstation

Samling på fågelstation strax söder om naturum
Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss svaren. Under dagen får vi följa ringmärkarnas spännande arbete i reservatet. Ingen föranmälan. Drop-in.
Ringmärkningen är väderberoende och vid regn är visningen inställd.
Naturum Getterön och Getteröns fågelstation.

Söndag 11 september kl. 8.00-10.00 - Ringmärkningsvisning på Getteröns fågelstation

Samling på fågelstation strax söder om naturum
Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss svaren. Under dagen får vi följa ringmärkarnas spännande arbete i reservatet. Ingen föranmälan. Drop-in.
Ringmärkningen är väderberoende och vid regn är visningen inställd.
Naturum Getterön och Getteröns fågelstation.

Lördag 24 september kl 07.00 - Sträckfågelskådning

Duvor, finkar och sparvhökar och mycket mer passerar söder ut i rasande fart och vi ger oss ut tillsammans med Anders Ericsson för att ta del av det spännande höststräcket. Vi väljer plats efter väder. Klädsel efter väder, kikare och fika.
Samling på COOP Breareds stora parkerings södra del för samåkning klockan 07.00
Kontakt: Anders Ericsson 076-272 44 95

Söndag 2 oktober kl 10.00 – Sträckande rovfåglar

Höstflyttningen söder ut är i full gång. Tillsammans med Kjell Andersson ger vi oss ut i markerna och hoppas på att få se röd glada, ormvråk, fjällvråk, havsörn, blå kärrhök, duvhök och gamla sparvhökar. Vi väljer plats efter väder och vind. Medtag lämpliga och varma kläder, fika och kikare.
Samling på naturum Getteröns parkering.
Kontakt: Kjell Andersson 076-677 86 82

Söndag 16 oktober kl. 8.00-10.00 - Ringmärkningsvisning på Getteröns fågelstation

Samling på fågelstation strax söder om naturum
Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss svaren. Under dagen får vi följa ringmärkarnas spännande arbete i reservatet. Ingen föranmälan. Drop-in.
Ringmärkningen är väderberoende och vid regn är visningen inställd.
Naturum Getterön och Getteröns fågelstation.

Varbergs Ornitologiska Förening | info@vof.nu