HEM
HEM Program VOF-info Fågelstationen VOF-huset Tärnorna Gärdsmygarna Fågellokaler Länkar Dagens obsar i Halland
 
  VOF:s program 2018 Föreläsningar och kulturprogram sker i samarbete med Studiefrämjandet  
 
Aktivitet: Ledare:
Lördag 21 april kl 9.00-11.00 Hur och varför räknas Getteröns fåglar?

Naturums program

Under några förmiddagstimmar följer vi med Reino Andersson till Lassaberget och naturums omgivningar. Han har räknat och inventerat fåglar på Getterön under många år och berättar lite om hur det går till och vad det har lett fram till. Samling utanför naturum. Ingen föranmälan. Fri entré.

Måndag 23 april kl 8.30-9.30 Fågelsångsvandring

Naturums program

Under häckningssäsongen framför många fågelarters hannar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång på i naturum Getteröns närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Ingen föranmälan. Fri entré.

Tisdag 24 april. Kom när du kan!

Nu är det dags att ställa upp för VOF – huset. Allas krafter behövs för att få ordning, både inomhus och utomhus. Kom när du kan, mellan klockan 15.00 – 20.00
Kontakt Kerstin Gabre 070-533 68 32

Lördag och söndag 5-6 maj kl 10.00-16.00 Vårfåglarnas helg

Naturums program

Kom och möt vårens fåglar i Getteröns naturreservat. Skärfläckorna har anlänt tillsammans med stora flockar gäss, svanar och andra sjöfåglar. Under dagen firar vi vårens ankomst och att fåglarna återvänder till oss från sydligare länder. Vi ordnar bland annat fågelbildvisning, fågelquiz, fågelguidning, kikarförevisning och roliga aktiviteter för barn. I vår trädgård grillar vi korv och säljer fika. För programmet i sin helhet se www.naturumgetteron.se. Fri entré. Välkommen ut till våren!

Söndag 6 maj kl 8.00 Småris – en liten pärla vid Svarten

Naturums program

Följ med på en guidad utflykt till vackra Småris. En plats som har det bästa av det mesta; död ved i ädellövskogen, gräsmarker i den igenväxande fasen med bl a ögontröst och kartfjärilar, en orörd mosse och en liten tjärn. Olika ekosystem att bevara och aktivt vårda för framtiden. Samling vid naturums p-plats för samåkning. Kontakt Lars Hellsborn tel 0760-438704. Ingen föranmälan. Fri entré! I samarbete med Naturskyddsföreningen i Varberg

Söndag 13 maj kl 08.00 Dagsås fåglar

Vi följer med Lars Hellsborn till Dagsås sköna bokskogar. Lars har skådat i området sedan 60-talet och känner området bättre än de flesta. Så här i början på maj är småfågelkören i full gång och grönskan är skir.
Vi träffas på naturums parkering vid Getterövägen för samåkning. Medtag fika.
Kontakt Lars Hellsborn 076-043 87 04

Måndag 14 maj kl 8.30-9.30 Fågelsångsvandring

Naturums program

Under häckningssäsongen framför många fågelarters hannar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång på i naturum Getteröns närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 20 Maj kl 09.00 Fåglar i odlingslandskapet

Vi lämnar kusten och följer med inåt land för att se på fågellivet i det halländska odlingslandskapet.
Vi träffas på naturums parkering vid Getterövägen för samåkning. Medtag fika.
Kontakt Christer Andersson 076-841 00 82

Torsdag 24 maj kl 18.00 Vi skådar där det händer

En kväll i slutet av maj kan vad som helst dyka upp i de fågelrika markerna i vår närhet. Vi anpassar turen efter väder och vad som rapporterats den senaste tiden.
Vi träffas på naturums parkering vid Getterövägen för samåkning. Medtag fika.
Kontakt Simon Lindqvist 070-975 74 10

Måndag 28 maj kl 8.30-9.30 Fågelsångsvandring

Naturums program

Under häckningssäsongen framför många fågelarters hannar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång på i naturum Getteröns närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Ingen föranmälan. Fri entré.

Fredag 15 juni kl 21.30 Nattskärra

Aldrig är försommaren så stämningsfull som när solen har gått ner och ljuset dröjer sig kvar och nattens ljud blir påtagligt närvarande. Vi ger oss ut för att höra nattskärra och morkulla i trakterna runt Bua. Varma kläder, rejäla skor och fika behövs.
Samling på naturums parkering vid Getterövägen för samåkning.
Kontakt Anders Ericsson 076-272 44 95.

Varbergs Ornitologiska Förening | info@vof.nu