HEM
HEM Program VOF-info Fågelstationen VOF-huset Tärnorna Gärdsmygarna Fågellokaler Länkar Dagens obsar i Halland
 
Medlemsinfo   Styrelsen
Verksamhetsberättelse 2020

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020

Verksamhetsplan 2021

VOF:s stadgar


Bli medlem
och stöd vårt arbete. Vi vänder oss till alla som är natur- och fågelintresserade vare sig man är nyfiken och vill veta mer eller redan är en inbiten fågelskådare.

Vi inbjuder dig till
* exkursioner
* intressanta föreläsningar
* medlemskvällar
* fågelcirklar

Som VOF-medlem har du också möjlighet att övernatta i VOF-huset med dess natursköna läge i kanten av Getteröns naturreservat.

Den årliga medlemsskriften Fåglar i Halland
ges ut i samarbete mellan Falkenbergs, Halmstads och Varbergs ornitologiska föreningar.

Medlemsavgiften är
- 150 kr för enskild medlem
- 200 kr för familj
- 75 kr för ungdom, till och med det år man fyller 20 år

Bankgiro: 5352-3387
Betalningar från utlandet: IBAN SE 28 8000 0838 8100 3015 8091
BIC (el SWIFT) SWEDSESS

Viktigt vid betalning!
Uppge alltid namn och adress vid betalning av medlemsavgift, även födelseår vid nytt medlemskap. Skicka din mailadress till medlem@vof.nu, dit du även meddelar ändringar av post- och e-postadress.

Tärnorna och Gärdsmygarna
Meddela om du vill ingå i VOF:s nätverk för kvinnor ”Tärnorna" eller om du vill anmäla någon till barn- och ungdomsgruppen "Gärdsmygarna".

VOF finns på Facebook
Välkommen till vår öppna grupp.

Ordförande
Per Ola Svensson 070-6386350
ordforande@vof.nu
 
 
Vice ordförande
Bo Nielsen 070-2041964
rm@vof.nu
 
 
Sekreterare
Joanna Hägerström 073-0949144
sekreterare@vof.nu
 
 
Kassör
Stefan Tengberg 0767858393
kassor@vof.nu
 
 
Ledamot
Kerstin Gabre 070-5336832
medlem@vof.nu
 
 
Ledamot
Eva Sjöwall 073 252 06 88
eva-kerstin.sjowall@regionhalland.se
 
 
Suppleant
Ulf Elmqvist 076 1253066
ulf.elmqvist@gmail.com
 
 
Ulf Tylestrand 070 6475523
ulf@latyl.se
 
 
Bokningsansvarig
Folke Holmqvist 070-8737571
bokning@vof.nu
 
 
Getteröns fågelstation
Bo Nielsen 070-2041964
 
 
Hemsidan
 
 
Maillista Tärnorna
medlem@vof.nu
 
 
Naturvård
Bo Nielsen
Reino Andersson
Anders Ericsson
Gert Andersson
Kjell Andersson, Knut Aurell
 
 
Gärdsmygarna
Martin Isaksson
 
 
VOF-huset
Kerstin Gabre
Folke Holmqvist
Jan Thulin
 
 
Redaktion Fåglar i Halland
Bo Nielsen
 
 
Program
P-O Svensson
Ingrid Alm
Simon Lindqvist
 
 
Valberedning
Kjell Andersson
Anders Ericsson
 
 

 

 

Varbergs Ornitologiska Förening | info@vof.nu